top of page

MOTiVASYON'U KEŞFET!

UYGUN KOŞULLARI OLUŞTUR!

HAREKETE GEÇİR!

Tüketiciyi mutlu edecek ürün ve fayda senin elinde...

"merhaba"

Tüketicinin motivasyon noktalarını keşfetmek, 

ürününüzün sunduğu faydayı tüketicinin motivasyonu ile bütünleştirmek,

iletişim çalışmalarıyla tüketicide tutum değişikliği yaratmak 

ve sonunda da markanızı tercih ettirmek istiyorsanız bizimlesiniz demektir. 

Hoş geldiniz...

motivation

istanbul

Motivation İstanbul, insanların daha iyi koşullarda yaşamaları için markaların sunduğu fiziksel, duygusal ve kişisel faydaları, tüketici ihtiyacı ile buluşturan yaratıcı fikirler sunar.

 

Yaratıcı fikirlerin gerçek hayatta karşılığını bulması için marka ile birlikte reel ortamlar oluşturur ve sonunda da tüketicinin satın alma, markaya ilişkin olumlu fikir geliştirme ya da başka bir motivasyon oluşturma yönünde dijital dünyaya bağlanan iş süreçleri gerçekleştirir.

 

27 yıllık reel ve dijital platform deneyimi ile Motivation İstanbul, proje temelinde iş süreçleri yöneten yapısıyla dinamik bir “phygital ajans”tır.

About

İHTİYAÇLARI BELİRLERİZ

Her insanın yaşamak için çok farklı noktalarda apayrı ihtiyaçları var.

 

Markanın ve markayla birlikte çalışan iletişimcilerin bu ihtiyaçları doğru belilemesi gerekiyor.

 

Çünkü pazara sunulacak ürün ve hizmetler bu ihtiyaçlara göre şekillenecek.

MOTİVASYONU  

BULURUZ

Tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir davranışta bulunurken, bunu sağlayan, motivasyon dediğimiz “istek” ya da “yapma hevesi” devreye girer.

 

Her tüketicinin her ürün-hizmet için ayrı ve birbirinden farklı motivasyonları vardır.

 

İletişimcinin temel amacı bu motivasyonları keşfetmektir.

YETERLİLİKLERİ

BERLİRLERİZ

Tüketici, bir davranışta bulunmasını sağlayan motivasyon var olsa da, bazen o davranış için kişisel yeterliliğe  sahip olmayabilir.

 

İletişimci, bu yetersizlikleri bilmek ve markayla birlikte bunları gidermek için ürün ve hizmette geliştirme yapmaya yönelmelidir.

AKSİYON

OLUŞTURURUZ

İhtiyacın belirlenmesi, Motivasyonun keşfi, yeterliliğin sağlanması, ve sonunda da motivasyona dokunarak, tüketiciyi satın almaya ya da denemeye yöneltecek aksiyonu sağlayacak Fijital İletişim Tasarımının gerçekleştirilmesi.

 

İşte Motivation İstanbul bu süreçlerin tamamında markanız için çalışıyor. 

ne yapıyoruz

OKURUZ, ANLARIZ, BÜTÜNLEŞTİRİRİZ,

Tüketici ihtiyaçlarını okur, motivasyon kaynaklarını anlar, marka faydalarını tüketici ihtiyaçları ile bütünleştiririz.

STRATEJİ GELİŞTİRME
Markanın tüketiciyi harekete geçirecek motivasyonunu keşfetmek iletişim ve satışa giden yolu belirlemek için süreç stratejisinin oluşturulması

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Sosyal medyayı markaların var olan ya da potansiyel tüketicileri ile iletişimlerinde bir ilişki ortamı olarak kullanmasını sağlamak. Böylece “tavsiye eden” kitleyle birlikte yol almak

YARATICI İŞLER OLUŞTURMA

Motivasyon ile tüketicinin dikkatini çekecek, onda deneyim ihtiyacı uyandıracak online ve offline yaratıcı çalışmaların oluşturulması

VERİ MADENCİLİĞİ

Eldeki verinin dijital araçlar ile konsolide edilerek anlamlandırılması Anlamlı bilgi çıktılarının yorumlanarak değerli bilginin oluşturulması

DİJİTAL PLATFORM

Stratejinin temeline dijital dünyayı yayarak hayatın her anını dijital platformlarda oluşturma süreçleri

IOT / PHYGITAL

Markanın ürün ya da hizmetini günün teknolojilerine uyum sağlaması yönünde teknolojik dönüşümler oluşturma

Services

MÜŞTERİLERİMİZ

27 yıl boyunca, sanal ortamdan önce, sanal dünyaya geçiş ve sanal dünyayı oluşturmada markalarımızla birlikte yol aldık. Geldiğimiz noktada dijital temelli, tüketicinin motivasyonunu karşılayan tüm değişim ve dönüşümleri yine birlikte üretmeye devam ediyoruz.

Logo_Beyaz_Siyah-01.png
etikhat.png
linkedin_profile.png
c_elle_logo_edited.png
aesk_logo.png
c_lazzoni_logo.png
c_biruni_logo.png
c_izzgocek_logo.png
sarten.png
c_galenja_logo.png
Screen Shot 2021-02-25 at 18.37.20.png
c_kuhne_logo.png
projeler
Lazzoni-Genel-04.jpg

 LAZZONI 

Hotel Exterior 1.jpg

 PERA PALACE 
HOTEL 

 FERONIA 
PARTNERS 

Contact
bottom of page